Airbnb - podnikání v oblasti ubytování - rozhodl soud

přidávám odkaz na velmi zajímavý článek a všichni, kteří poskytují ubytování přes Airbnb by jej měli vzít na vědomí.

 

https://www.epravo.cz/top/clanky/airbnb-podnikani-v-oblasti-ubytovani-rozhodl-soud-113679.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-13-10-2021